Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

WELCOME

RDI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 ...จากประสบการณ์ที่ผ่านมา RDI มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 องค์กร 500 โครงการ และกว่า 50,000 คน สร้างความมั่นใจได้ว่า การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดIn-House Training ผ่านบริการของ RDI จะเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรของท่านได้อย่างแน่นอน …ด้วยบริการทุกขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการที่เน้นหลักการปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้อย่างได้ผล ไม่ว่าองค์กรของท่านจะมีปัญหาด้านใด RDI ยินดีเข้าร่วมแก้ปัญหาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านเอง

อ่านต่อ